Noi, evaluăm riscurile prin metoda INCDPM avizată de Ministerul Muncii pentru fiecare loc de muncă sau post de lucru din cadrul societății dumneavoastră. Evaluarea riscurilor SSM este o obligaţie a angajatorilor prevăzută de Legea 319/2006 (art. 7 alin. (4) lit. a) – b), art.12, alin.1, lit. a)), și cuprinde după caz grupuri sensibile la riscuri specifice.

Etapele evaluării riscurilor:

1 Constituirea prin decizie a echipei de evaluare;

2 Descrierea sistemului de muncă analizat;

3 Identificarea factorilor de risc din sistem;

4 Evaluarea riscurilor;

5 Stabilirea măsurilor de prevenire prin întocmirea unui plan de prevenire și protecție.

Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii și/sau unității, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puțin, în următoarele situații:

a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă, substanțele ori preparatele chimice utilizate și amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;

b) după producerea unui eveniment;

c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariția unor riscuri noi;

d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparținând grupurilor sensibile la riscuri specifice;

e) la executarea unor lucrări speciale.

evaluare riscuri ssm bacau

riscuri loc post de munca bacau

evaluare riscuri bacau

Evaluare riscuri - SSM Bacau pentru fiecare loc de munca sau post de lucru din cadrul societatii dvs.

evaluare riscuri ssm bacau