psi bacau

instruire psi , instruire protectia muncii, instruire situatii de urgenta

situatii de urgenta bacau

instruire psi bacau - instruire situatii de urgenta bacau - instruire protectia muncii bacau

situatii de urgenta psi bacau

Serviciile de prevenire şi protecţie în domeniul situaţiilor de urgenţă (SU) / PSI sunt următoarele:

 1. elaborarea  raportului anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
 2. elaborarea şi actualizarea planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie în caz de incendiu;
 3. elaborarea tematicilor (pentru instructajul introductiv general, instructajul specific locului de muncă, instructajul periodic) și reglementările interne (pentru stabilirea  duratei instructajului introductiv general, duratei instructajului specific locului de muncă, duratei instructajului periodic și intervalul de timp între două instructaje periodice) în  domeniul sitațiilor de urgență;
 4. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul sitațiilor de urgență;
 5. efectuarea instructajului în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (PSI) și în domeniul protecției civile și consemnarea acestuia în fișele individuale privind sitatiile de urgență;
 6. elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atributiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;
 7. elaborarea dispozițiilor/deciziilor pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
 8. Stabilirea atribuțiilor şi răspunderilor privind situațiile de urgență / PSI ce revin lucrătorilor, corespunzător functiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului cu aprobarea angajatorului;
 9. întocmirea necesarului de dotare cu mijloace PSI (stingătoare, pichete etc.);
 10. informarea angajatorului privind deficienţele constatate ca urmare a controalelor efectuate;
 11. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul sitațiilor de urgență;
 12. orice altă activitate ce vizează punerea în aplicare a reglementărilor ce privesc situaţiile de urgenţă.